Dna Nedir & Dna Modeli

0 1

Dna Nedir, kısacası Deoksiribo Nükleik Asit demektir. Dna Modeli ise ilk olarak James Watson ve Francis Crick tarafından oluşturulmuştur. Dna, kalıtsal bilgilerimizi taşıyan, solunum, beslenme, boşaltım, üreme, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri hücre içerisinde yöneten moleküldür, canlının şifresidir. Dna’ nın görev birimi genler, yapı birimi ise nükleotitlerdir. Nükleotitlerde: organik baz, fosfat ve şekerden oluşmaktadır. Organik bazlar ise adenin, timin, guanin ve sitozindir. Dna’ da özelliklerimiz oluşturulurken adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde şifrelenir. Dna modeli oluşturulurken en dış kısmında fosfat, içe doğru ise şeker ve organik bazlar bulunur.

Dna Nedir & Dna Modeli

Dna Modeli

Dna Modeli yaparken adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde yapmamız gerekir. Aşağıdaki Dna modelinde hangi renkler karşılıklı geldi ise diğer dizilimlerde de aynı şekilde olmalıdır.

Dna Nedir & Dna Modeli

 


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.